Rekuperace pro rodinné domy

Naše společnost ATC MONT se specializuje na vzduchotechniku, s níž úzce souvisí i rekuperace vzduchu neboli zpětné získávání tepla. Ta umožňuje využít již získané (odpadní) teplo pro předehřev chladného čerstvého vzduchu a snížit tak náklady za vytápění. Rekuperace je vhodná prakticky pro všechny typy objektů – od bytů a rodinných domů (zejména nízkoenergetických a pasivních) přes restaurace, jídelny, kancelářské budovy, sportovní zařízení a bazény až po průmyslové stavby.

Jak rekuperace funguje?

Přiváděný chladný vzduch zvenku prochází přes tzv. rekuperační výměník uvnitř vzduchotechnické jednotky, do kterého z druhé strany vstupuje teplý odpadní vzduch zevnitř objektu. Obě tyto vzdušniny jsou od sebe odděleny soustavou kanálků, aby nedocházelo k průniku pachů z odváděného do přívodního vzduchu. Teplo z odpadního vzduchu přitom přes stěny kanálků ohřívá přívodní vzduch, a to s účinností až 95 %.

Účinnost rekuperace

Účinnost rekuperace chápeme jako účinnost využití odpadního tepla pro předehřev chladného vzduchu. Pohybuje se mezi 0 a 100 %:

  • Nulová účinnost rekuperace je účinnost otevřeného okna – teplý vzduch je v tomto případě bez užitku odváděn ven a studený vzduch je přiváděn do místnosti, která se rychle ochlazuje až na venkovní teplotu.
  • Stoprocentní účinnosti rekuperace bychom dosáhli, pokud by se přiváděný vzduch ohřál od odváděného na jeho původní teplotu. Místnost by tedy byla větrána bez ztráty energie. To je ovšem technicky nerealizovatelné.
  • Reálná účinnost rekuperace se u běžně dostupných vzduchotechnických zařízení pohybuje od 30 do 90 %, přičemž účinnost nad 60 % se považuje za dobrou a nad 80 % za špičkovou. Při našich dodávkách se snažíme volit vždy zařízení s reálnou účinností rekuperace od 75 do 95 %. Záleží přitom na velikosti jednotky, průtoku vzduchu a typu rekuperačního výměníku.

Rekuperace chladu

Rekuperační výměníky dodáváme i do klimatizovaných budov, ve kterých během letních měsíců dochází k „rekuperaci chladu". Přiváděný teplý vzduch je v tomto případě ochlazován odváděným, klimatizací vychlazeným vzduchem.

On-line poptávkaVyberte, o jaké služby máte zájem.
Vyplňte své jméno.
Vyplňte své telefonní číslo.
Vyplňte svůj e-mail.
Nesprávný formát
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Čím
jsme
výjimeční?

Nahoru