Větrání bazénu v RD

Místo realizace: Horní Rokyta
Realizace: 2014
Popis realizace: Dodávka a montáž rozvodů z předizolovaného VZT potrubí.

Čím
jsme
výjimeční?

Nahoru