Bytové domy Hliniště + Za školou

Místo realizace: Velké Meziříčí
Realizace: 2015 - 2017
Popis realiace: Dodávka a montáž odvětrávání sociálních zařízení s centrálními rozvody z předizolovaného VZT potrubí do 8 bytových domů.

Čím
jsme
výjimeční?

Nahoru