Lupáčova

Místo realizace: Praha
Realizace: 2012
Objem zakázky: 450 m2
Popis realizace: Výroba a montáž VZT potrubí instalovaného do podzemního kolektoru vedeného pod bytovým komplexem.

Čím
jsme
výjimeční?

Nahoru